Qworld

Server Info

  • QWorld - Sự trở lại của xứ sở thần tiên
  • Donate là 1 hình thức ủng hộ duy trì server Click to donate
  • Mọi yêu cầu, góp ý, tố cáo vui lòng liên hệ với GM click here
     
Yahoo : wjndy_ham
SDT : 0904631030