Trang Chủ>Đăng Ký>Diễn Đàn>Tải Game>Cộng Đồng
装备 法宝 锦囊 魂印 玉佩

Những bộ trang bị như Hàn Long tăng giảm sát thương sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn

Dây chuyền , nhẫn có thể tùy chọn theo nhiều thiên hướng khác nhau

Đẹp và tăng lượng lớn HP ,MP và tấn công cho nhân vật , có 2 pháp bảo chính và nhiều pb phụ

Trang trí sau lưng nhân vật tăng nhiều HP và bạo kích cho nhân vật

Vũ khí là vật phẩm tăng tấn công chủ yếu của nhân vật , cường hóa cao sẽ thay đổi mầu vũ khí

WLBWNML8X3T75M