Trang Chủ>Đăng Ký>Diễn Đàn>Tải Game>Cộng Đồng


Hướng dẫn cài đặt
Kéo slider bên dưới để xem

1
Google Tải về 4 GB
Fshare Tải về 4 GB
MediaFire Tải về 4 GB
Megaz Tải về 4 GB
Tải về là cài đặt ngay nhưng yêu cầu ổn cứng ở định dạng NTFS mới có thể tải được
Google Tải về phần 1 1.8 GB Tải về phần 2 1.8 GB Tải về phần 3 770 MB
Fshare Tải về phần 1 1.8 GB Tải về phần 2 1.8 GB Tải về phần 3 770 MB
MediaFire Tải về phần 1 1.8 GB Tải về phần 2 1.8 GB Tải về phần 3 770 MB
Tải 3 phần về đặt cùng 1 thư mục và cài đặt nhớ đúng định dạng file như hướng dẫn bên trên
Google Tải về 2.5 GB
Fshare Tải về 2.5 GB
Megaz Tải về 2.5 GB
Trực Tiếp Tải về 2.5 GB
Tải về chạy file chọn đường dẫn đến thư mục Qw-TuNa
WLBWNML8X3T75M