Trang Chủ>Đăng Ký>Diễn Đàn>Tải Game>Cộng Đồng


Hướng dẫn cài đặt
Tải game về có bất kỳ lỗi gì
thì các bạn ấn kiểm tra nhéGoogle Tải về 2.67GB
Fshare Tải về 2.67GB
Megaz Tải về 2.67GB
Trực Tiếp Tải về 2.67GB
Tải về là cài đặt ngay nhưng yêu cầu ổn cứng ở định dạng NTFS mới có thể tải được
Google Tải về phần 1 1.76GB Tải về phần 2 938.4MB
Fshare Tải về phần 1 1.76GB Tải về phần 2 938.4MB
Megaz Tải về phần 1 1.76GB Tải về phần 2 938.4MB
Tải 2 phần về đặt cùng 1 thư mục và cài đặt nhớ đúng định dạng file như video hướng dẫn bên trên
Google Tải về phần 1 1.84GB Tải về phần 2 751.4MB
Megaz Tải về phần 1 1.84GB Tải về phần 2 751.4MB
Trực Tiếp Tải về phần 1 1.84GB Tải về phần 2 751.4MB
Tải 2 phần về đặt cùng 1 thư mục và cài đặt nhớ đúng định dạng file như video hướng dẫn bên trên
WLBWNML8X3T75M