Trang Chủ>Đăng Ký>Diễn Đàn>Tải Game>Cộng Đồng


Hướng dẫn cài đặt
Kéo slider bên dưới để xem

1
Google Tải về 2.67GB
Fshare Tải về 2.67GB
Megaz Tải về 2.67GB
Trực Tiếp Tải về 2.67GB
Tải về là cài đặt ngay nhưng yêu cầu ổn cứng ở định dạng NTFS mới có thể tải được
Google Tải về phần 1 1.76GB Tải về phần 2 938.4MB
Fshare Tải về phần 1 1.76GB Tải về phần 2 938.4MB
Megaz Tải về phần 1 1.76GB Tải về phần 2 938.4MB
Tải 2 phần về đặt cùng 1 thư mục và cài đặt nhớ đúng định dạng file như video hướng dẫn bên trên
Google Tải về phần 1 1.84GB Tải về phần 2 751.4MB
Megaz Tải về phần 1 1.84GB Tải về phần 2 751.4MB
Trực Tiếp Tải về phần 1 1.84GB Tải về phần 2 751.4MB
Tải 2 phần về đặt cùng 1 thư mục và cài đặt nhớ đúng định dạng file như video hướng dẫn bên trên
WLBWNML8X3T75M