Trang Chủ>Đăng Ký>Diễn Đàn>Tải Game>Cộng Đồng

Trang bị có thể khóa và giải khóa ngay tại hòm đồ

Đối với người bị PK đỏ tốt nhất vẫn lên mang theo búp bê

Tại phiên bản này

Khi cường hóa bằng phù kết hợp sẽ làm trang bị biến thành kết hợp

Chi tiết Chi tiết
WLBWNML8X3T75M